En miljö att växa i

Jag heter Veronica Bris och har företaget Växgården.
Min vision är att bygga ett växthus där människor kan läka och växa i samklang med naturen.

Distriktssköterska | Licensierad stresscoach | Licensierad viktterapeut | Certifierad handledare i Sorgbearbetning | Taktil massage.

Stresshantering

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada

Kost

Vi lever i ett ätstört samhälle där allt fler kvinnor och män lider av sin övervikt eller av att inte kunna ha en sund relation till maten de äter eller sin egen kropp

Sorgbearbetning

Vad är sorg? Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag

Taktil massage

Taktil massage är en mjuk, följsam beröring i ett medvetet rörelsemönster

Citat från kursutvärdering

”De här fem träffarna har gett mig betydligt mer än de tio gånger jag gick till en av stans ”bästa” psykologer.”

Citat från kursutvärdering

”Uppskattar ditt lugn och att du inte har behov av att trycka på en ”sanningar”. Att du låter mig själv göra jobbet – men med din guidning.”

Citat från kursutvärdering

”Övningarna har tydliggjort vissa beteenden och värderingar som jag känner att jag kommer att ta med mig i framtiden.”

Citat från kursutvärdering

”Du har ett otroligt lugn som smittar.”

Citat från kursutvärdering

”Uppskattar din närvaro, vänlighet, lyhördhet, empati och lugn.”

Stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

Vad är stress?

Stressreaktionen har tidigare varit nödvändig för att överleva, men i det moderna samhället behöver du sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett verkligt hot eller om du springer ikapp en buss. Stressreaktionen sätts även igång vid psykiska ansträngningar, till exempel när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra.

Behöver du en förändring?

För att klara stressiga perioder behöver vi en jämvikt mellan att vara aktiva och att vara i stillhet, mellan vakenhet och sömn, och mellan fysisk aktivitet och vila. Om du känner att du börjar må dåligt av stress är det bra att försöka återställa balansen i livet så snart som möjligt. Stressymtomen kan vara en anledning att börja fundera över och välja bland allt du har att göra. Är det för mycket eller för lite av något i ditt liv? Du kanske också behöver förstärka ditt eget försvar mot stress genom mer sömn, vila, fysisk aktivitet och något sätt att varva ned.

Att försöka förstå din egen stress är ett viktigt första steg.

Sorg

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Vad är sorg? Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.

Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Sluta banta och börja leva!

Vi lever i ett ätstört samhälle där allt fler kvinnor och män lider av sin övervikt eller av att inte kunna ha en sund relation till maten de äter eller sin egen kropp. Att banta eller gå på diet blir allt vanligare och trots det är det få som verkligen lyckas hålla sin hälsovikt.

Som licensierad Viktterapeut kommer jag vägleda både individer och grupper i att sluta fred med kroppen och maten. Du kommer att få verktygen till att flytta fokus från att ständigt banta, till att koncentrera sig på att leva det liv du vill leva. Genom psykologiska verktyg inom ACT och kunskap om kroppens näringsbehov kommer vår riktning vara mot en viktminskning där livsstilen hjälper individen att hålla hälsovikten. Sluta banta och börja leva – en gång för alla.  

Både enskilt och i grupp arbetar vi med ett 10 veckors kursmaterial med hemuppgifter mellan tillfällena.

Taktil massage

Taktil massage är en mjuk, följsam beröring i ett medvetet rörelsemönster.

Strykningarna hjälper kroppen att känna trygghet och lugn genom frisättning av ett hormon som heter Oxytocin. Oxytocin är kroppens “lugn och ro”-hormon som gör oss avspända och harmoniska. Hormonet ger vila och avslappning och aktiverar sårläkning och tillväxt. Dessutom sänker det blodtrycket, minskar halten av stresshormoner och ökar toleransen för smärta. Oxytocin frigörs genom kramar och massage, men också vid träning. Beröringens smärtlindrande effekter verkar på flera nivåer. Oxytocinet skickar signaler till hjärnan så att den tolkar smärta på ett annat sätt. Vi blir inte lika känsliga och smärttröskeln höjs.

30 min behandling 395 kr
90 min behandling 995 kr

Kontakta mig. Jag försöker svara inom 24 timmar.